2006 Yılında Maden Arama Faaliyeti ile başlayan projemizde şuan çeşitli firmalar ile ortaklaşa çalışmakta ve 400 kişi çalışan sayısı ve 50 ağır iş makinası ile ” Bakır işletme Maden Ocağı ” dev bir proje haline gelmiştir.

                      Firmamız halen 20 Özmal Ağır İşmakinası ve 50 kişilik Teknik Personeli ile Fabrka Alanı, Tunel bağlantı yolları ve ADT bölümlerinde  çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Cumhuriyet tarihinde özel sektör tarafından bulunan en büyük bakır rezervi

                      Gencerler Madencilik  A.Ş. 2006 yılında kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet göstermeye başlayan İlbak Holding ve  Akfen Holding  ile girdiği ortaklık neticesinde faaliyetlerini  sürdürmeye devam etmektedir. Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan bu ortaklık, ülkemizin doğal kaynaklarını maksimum verimlilikte değerlendirmek adına hiçbir kısıtlamaya gitmeden, altyapısını güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik vizyonu ile JORC standartlarında çalışmalarına devam etmektedir.

                       Proje kapsamında tüvenan bakır çıkarılması açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılacaktır. Projede üretime 2017 yılı ile başlanıp 2028 yılı sonuna kadar sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu 11 yıllık süreçte, yılda 12 ay, 365 gün ve günde 24 saat 3 vardiya olarak çalışılacaktır.

Öne Çıkan Özellikleri ve Başarıları

                        Kastamonu, Hanönü'nde Cumhuriyet tarihinde bulunan en büyük bakır rezervlerinin işlenmesiyle, Türkiye bakır ihtiyacının %10'unun karşılanması hedeflenmektedir. Yönetilen bu yatırım projesi, yalnızca Kastamonu değil Türkiye ekonomisi için de oldukça büyük hacimli bir yatırım olarak öne çıkmaktadır. Kastamonu'nda yapılan rezerv çalışmalarında 59 bin metre sondaj yapmış ve 24,5 milyon ton görünür, 12 milyon ton da muhtemel bakır rezervi tespit edilmiştir.